Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Pravidla obchodu:

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Obchodní podmínky:

 

 1. Smluvní strany
  Prodávající: Braná Renáta, Hlavní 19, 252 07 Štěchovice
  IČO: 65462165
  DIČ: CZ7062080036
  Tel.: 723276865                                                                                                                                             ZIV/8073/2009/Ji/3 Městský úřad Černošice                                                                                                                                                                                                                                                                                            a

  Kupující - zákazník
 2. Předmět koupě

  Předmětem koupě je zboží a výrobky prodávajícího, které kupující kupuje prostřednictvím internetového obchodu www.designe-present.cz

 3. Cena zboží a výrobků

  Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách internetového obchodu (cena je uvedena včetně 21% DPH) a kupujícím byla akceptována potvrzením a zasláním objednávky.

 1. Platební podmínky

  Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:

  • Platba předem bankovním převodem na číslo účtu: 1584335027/3030. Jako variabilní symbol zákazník použije číslo objednávky, které se mu vygeneruje a zároveň bude zaslané na uvedenou emailovou adresu.
  • Dobírkou . Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.
  • Osobní odběr . Kupující zboží zaplatí hotově. Zboží si může vyzvednout na adrese:      Braná Renáta, Hlavní 19, Štěchovice 252 07. Zboží, bude-li skladem, bude připraveno do 2 pracovních dnů.
  •  
 2. Dodací podmínky, způsob dodání

  Lhůta odeslání zboží je 2 - 5 pracovních dnů. Lhůta dodání závisí na rychlosti České pošty. U zboží, které není momentálně na skladě, může být dodací lhůta delší. Zákazník ale bude vždy mailem vyrozuměn o této skutečnosti.

  Platby poštovného:
  • Platba předem bankovním převodem: Kč 99,-
  • Dobírka: Kč 129,-
  • Platba předem na účet - pouze pro objednávky nad 2000 Kč včetně: 0,- Kč
   Platba dobírkou - pouze pro objednávky nad 2000 Kč včetně: 0,- Kč
  • Osobní odběr: Kč 0,- ( v sídle firmy ) 

  Zákazník bude vyrozuměn na emailovou adresu, kterou zadal při objednávce, o změně stavu jeho zásilky, tj. o odeslání.   NEODESÍLÁM ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ !!!!!

 3. Stornování zásilky

  Pokud se zákazník rozhodne stornovat objednávku, může tak učinit do 48 hodin od odeslání objednacího formuláře. Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a neopotřebované. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 4. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

 5. Nevyzvednutí zásilky - při bezdůvodném nevyzvednutí zásilky má prodávající nárok na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. Toto bude vždy předem sjednáno samostatně telefonicky nebo písemně.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023

 

Odstoupení od smlouvy:
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající tak však nemusí učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Poštovné při vrácení zboží platí kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ( objednávky na míru), jakož i na zboží které podléhá rychle zkáze, opotřebení nebo zastarání.Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruka se nevtahuje na poškozené zboží v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.

Údržba zakoupeného zboží

Veškeré zboží slouží především jako dekorace, při čištění či udržování tohoto zboží je tedy třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost. U textilu je vždy uvedena informace o vhodném způsobu praní. Ostatní dekorace a doplňky čistěte pouze navlhčenou textilií nebo se předem informujte u prodejce o správné údržbě. Při nesprávném postupu údržby ( použití horké vody, drsné houbičky, myčky, saponátu apod. ) prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu a není možné tyto vady reklamovat.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem.
  Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. ( Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata ). Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Kontakt při reklamaci:

Braná Renáta

Hlavní 19

252 07 Štěchovice

IČO: 65462165

DIČ: CZ7062080036

tel: 723276865

mail: info-designe-present@seznam.cz

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Co se za mimosoudním řešením spotřebitelských sporů skrývá a co je účelem této legislativní novinky? V první řadě se jedná o implementaci evropského práva, které si klade za cíl zlepšení vymahatelnosti spotřebitelských práv. Tím by mělo dojít také k úspoře nákladů a sil pro všechny zúčastněné strany. Je třeba ovšem zdůraznit, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by měli nakupující využít až v případě, kdy nenaleznou společnou řeč přímo s obchodníkem. Dále je třeba zmínit, že účelem je primárně dosažení dohody mezi oběma stranami – spotřebitelem a prodávajícím – za vedení příslušného subjektu. Tento subjekt buď určuje přímo zákon, popřípadě Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jak již bylo zmíněno, pro e-shopy to bude nyní ČOI (www.coi.cz).

Jak by mělo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů probíhat?

Samotné mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI (www.coi.cz) (či jiný příslušný subjekt) následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI (www.coi.cz) tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

Ochrana osobních údajů

Abych Vám mohla nabídnout své služby, potřebuji znát některá Vaše osobní data. Respektuji Vaše soukromí, a tak se snažím množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráním před zneužitím. Moje práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musím při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebuji navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v mém internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získám, chráním před zneužitím, nikomu jinému neposkytuji (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování mých služeb. Vyhrazuji si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak mi jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání mi zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv mi písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste mi dříve poskytli.

Váš souhlas
Používáním mého internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Ochrana osobních údajů e-shopu Designe-present.cz dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, najdete v samostatné kategorii s názvem: Ochrana osobních údajů"